[FlipBook] [Novel] Ibn al-Jawzi – Air Mata Cinta Pembersih Dosa

Air Mata Cinta Pembersih Dosa

Buat apa mengejar harta dan kekuasaan bila akhirnya kita tinggalkan? Kenapa harus memberi perhatian berlebihan jika para insan tersayang lak bakal menemanimu di liang kesendirian? Sampai kapan engkau tak punya hubungan mesra dengan Allah? Sampai kapan engkau lerlenaoleh kelapangan dan lalai akan serangan ajal? Buku ini mengingatkan kita betapa sementara hidup di dunia. Padahal, kesementaraan ini menentukan muara perjalanan kita: rida Allah atau murka-Nya. Ditulis oleh ulama klasik ternama, buku ini menyapa setiap hamba yang berniat meninggalkan maksiat dan dosa. la mengajak Siapa saja yang merasa punya catatan amal penuh noda untuk membersihkannya dengan air mata. Banyak ayat, hadis, dan syair disajikan guna memantik hasrat bertobat kita. Banyak pula kisah tentang para sahabat Nabi dan para wali. Kisah-kisah itu menuturkan beragam pengalaman, kesadaran, dan kearifan yang bisa kita teladani atau pelajari dalam menjadi petobat.


Judul Asli : Bahr al-Dumu’
Karya : Abd al-Rahman ibn ‘Ali al-jawzi
Penerbit : Dar Ibn Hazm, Libanon, 1998
Judul Indonesia : Air Mata Cinta Pembersih Dosa
Penerjemah : Fauzi Faisal Bahreisy
Penyunting : Hilman Subagyo
Penerbit : PT Serambi Ilmu Semesta, Mei 2007, Jakarta
ISBN : 979-1112-58-4
Ukuran : 685 KB
Tebal : 22 Halaman

Download :
Klik link -> https://inval.id/url/pdiajamcpd

You may also like...