[Ebook] Harun Yahya: Masa Keemasan

Masa Keemasan

Masa keemasan adalah masa ketika kehidupan yang serupa dengan kehidupan di Surga, dirasakan di bumi. Masa ini adalah sebagai bentuk kecil dan isyarat tentang Surga. Masa yang diberkahi Allah dengan kelimpah-ruahan dan suasana damai yang dibawanya adalah ganjaran yang besar dalam kehidupan ini bagi mereka yang beriman kepada Allah. Bagi semua umat Islam, sudah pasti, suatu penghormatan agung untuk diberi kabar gembira akan datangnya masa yang diberkahi ini.

Tugas yang jatuh ke pundak segenap manusia adalah mencoba meraih suasana kejiwaan, kesadaran dan iman yang sesuai dengan masa yang menakjubkan ini, akan tampak bahwa mereka yang lekat-lekat menaati nilai-nilai akhlak Al-Qur’an, memasuki gerbang-gerbang Masa Keemasan.

Dalam semua buku karya penulis, tema yang berkaitan dengan iman dijelaskan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an, orang diajak untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hidup dengannya. Semua pokok bahasan yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi keraguan atau pertanyaan yang membekas dalam pikiran pembaca. Gayanya yang jujur, lugas dan fasih memastikan bahwa semua orang dari segala usia dan dari semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mencerna dan memahami buku-bukunya. Narasinya yang efektif dan cair memungkinkan pembaca untuk membacanya dalam sekali duduk. Bahkan mereka yang menolak spiritualitas akan terpengaruh oleh fakta yang dikemukakan dalam buku-buku karnyanya dan tidak dapat menyangkal kebenaran isinya.

Buku ini dapat dibaca secara perorangan atau didiskusikan dalam kelompok. Pembaca yang ingin mendapatkan manfaat dari buku-buku ini akan merasakan bahwa diskusi sangat bermanfaat karena meraka akan dapat mengaiktan refleksi dan pengalaman mereka sendiri satu sama lain. Di samping itu, merepakan sumbangan besar bagi agama untuk menyajikan dan menyebarluaskan buku-buku ini, yang ditulis semata-mata untuk mencari ridha Allah. Salah satu metode dakwah yang efektif adalah mendorong masyarakat untuk membaca buku-buku karya Haryn Yahya. Dalam buku-bukunya orang akan memperoleh pandangan pribadi penulis, penjelasan yang didasarkan pada sumber-sumber terpercaya, gaya yang mencerminkan penghormatan kepada pokok bahasan yang suci, dan tidak ada uraian bernada pesimistis yang menciptakan keraguan dan penyimpangan dalam hati.


Judul : Masa Keemasan
Karya : Harun Yahya
Ukuran : 17,7 Mb
Tebal : 117 Halaman

Download :
Klik -> https://inval.id/url/pdhymk

You may also like...